Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Godziny otwarcia:

GDAŃSK
poniedziałek 12:00 - 20:00

wtorek 12.00-18.00
środa 12:00-18:00
czwartek 12:00 - 18:00

Adres: ul. Gdyńskich Kosynierów 11

Telefon kontaktowy 512 949 109

Kalendarz wydarzeń
Pełny kalendarz >
Bezpłatne kursy języka polskiego
Bezpłatne kursy języka polskiego
Aktualności | Trójmiasto
Dodał: |

Ostatnio w Warszawie został pobity Pakistańczyk, prawdopodobnie z przyczyn rasistowskich. Policja skwitowała sprawę stwierdzeniem „zły pech” - znalazł się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze.

Do gabinetu stomatologicznego zgłaszają się pacjenci z obrzękiem, już na wejściu prosząc o receptę na antybiotyk. Sądzą, że antybiotyk jest rozwiązaniem ich problemu. Z medycznego punktu widzenia problem tkwi o wiele głębiej, a mianowicie w korzeniu zęba, a bardziej fachowo – w okolicach tkanek okołowierzchołkowych. Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu jest prawidłowa diagnoza, czyli rzetelny wywiad z pacjentem oraz analiza zdjęcia rentgenowskiego, a następnie otwarcie komory zęba. Dopiero po tych krokach oraz po rozpoznaniu konkretnego przypadku można zalecić antybiotyk, ale jako leczenie wspomagające.

Pozornie te dwie sprawy – pobicie Pakistańczyka oraz proces leczenia obrzęku nie mają ze sobą nic wspólnego. Tylko pozornie.

Z punktu widzenia lekarza - odpowiednia i rzetelna diagnoza to jest połowa sukcesu. Aby zmierzyć się z problemem musimy zidentyfikować jego przyczynę.

Wracając do sprawy pobitego Pakistańczyka. Jeżeli jasno i otwarcie nie przyznamy, że w Polsce istnieje zjawisko rasizmu i ma ono realny wpływ na życie i zdrowie ludzkie, to będzie tylko tymczasowa ucieczka przed postawieniem diagnozy i kuracja nie powiedzie się, ponieważ będzie prowadzona po omacku. Wówczas tylko łagodzimy na krótko ten stan zapalny i napięcia, ale w krótkim czasie dojdzie do zaostrzenia sytuacji, kolejnego pobicia, w języku medycznym – obrzęk powróci niosąc ze sobą większy ból i cierpienie. To nie jest rozwiązanie prawdziwego problemu lecz złagodzenie jego następstw.

Cóż zatem możemy zrobić?

Przede wszystkim postawić jasną diagnozę: brak tolerancji i rasizm.

Określić przyczyny powstałego problemu, które mogą być różne:

 • niewystarczająca  wiedza na temat innych kultur,
 • wybiórczy przekaz medialny,
 • brak komunikacji i otwartości na inność i innych,
 • zbyt mało inicjatyw o charakterze dialogu międzykulturowego,
 • kojarzenie polityki, religii oraz kultury jako jednego nierozłącznego zjawiska definiującego ludzi,
 • zwykły ludzki strach,
 • stereotypy.

Dopiero dysponując diagnozą i rozpoznaniem przyczyn problemu możemy wdrożyć odpowiednie leczenie, które będzie złożone i trudne, ponieważ problem sam w sobie jest niezwykle złożony i trudny. Aczkolwiek głęboko wierzę w to, że odpowiednia kuracja może odnieść pozytywny skutek.

 • krzewienie wiedzy na temat innych kultur,
 • organizację wydarzeń, mających na celu integrację z ludźmi o innym pochodzeniu lub wywodzącymi się z innych kultur,
 • podejmowanie praktycznych inicjatyw o charakterze dialogu, międzykulturowego i międzyreligijnego,
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej w szkołach, w ramach zajęć pozalekcyjnych,  o debaty, dyskusje oraz polemikę  na tematy związane z integracją,
 • umożliwienie wzajemnego spotkania się i poznania twarzą w twarz z „innymi”,
 • edukacja, która miałaby na celu zwiększenie świadomości w zakresie odrębności polityki, kultury i religii,
 • przedstawianie rzetelnych i profesjonalnych źródeł wiedzy na temat innych religii i kultur.

Warto tu zwrócić uwagę na to, że istnieją w przestrzeni medialnej osoby - chociażby pewna młoda imigrantka nie posiadająca żadnych kwalifikacji ani wykształcenia w kierunku  innych kultur i religii – które zabierają głos w tematach niezwykle ważnych - którymi zajmuje się aktualnie cała Europa, angażując w próbę znalezienia odpowiedniego rozwiązania sztaby profesjonalistów z różnych dziedzin.

Takie osoby, jak ta imigrantka, w zachodnich mediach, są podawane jako przykład ksenofobii w Polsce i przynoszą ogromny wstyd narodowi polskiemu. Są promowane przez największe telewizje w kraju, gdzie bezkarnie szerzą ksenofobiczne hasła, między innymi o delegalizacji jednej z głównych monoteistycznych religii świata oraz pojawiają się na okładkach najbardziej znanych tygodników w Polsce.  Wszyscy to widzą, nikt nie reaguje, telewizja i pozostałe media to promują.  Wniosek z tego, że istnieje jawne przyzwolenie na tego rodzaju praktyki i hasła.

Reasumując, chciałbym przytoczyć mądrość mojej babci:

„Możesz oszukać część ludzi przez długi czas, możesz oszukać wszystkich ludzi przez krótki czas, ale nie jesteś w stanie oszukiwać wszystkich przez długi czas”.

Zmierzmy się z rzeczywistością i postawmy rzetelną i prawidłową diagnozę, aby móc uleczyć tę chorobę.

Stop rasizmowi !!!

Mohamed Atoun (lekarz, Palestyńczyk od 16 lat mieszkający w Polsce)

 

 


Skomentuj

Romowie w Gdańsku
Romowie w Gdańsku

Polecamy stronę nieformalnej grupy wsparcia Romów Rumuńskich w Gdańsku: Romowie w Gdańsku

Konsultacje doradcy zawodowego
Konsultacje doradcy zawodowego

Chcemy Was prosić o pomoc! Nasz wolontariusz EVS Anıl Gozoglu kończy w połowie sierpnia swój projekt. Kończy się także jego wiza na pobyt w Polsce. W związku z niepewną sytuacją polityczną w Turcji chciałby zostać w naszym kraju. Do tego niezbędne jest zatrudnienie. Szukamy intensywnie pracy, niestety na razie bez rezultatu. Anil jest zdeterminowany i gotowy na podjęcie pracy. Posiada doświadczenie w realizacji projektów europejskich, jest fotografem, grafikiem komputerowym, potrafi tworzyć i programować strony internetowe. Wyniki jego pracy możecie zobaczyć na stronie: anilgozoglu.com 
Jest gotowy na nabywanie nowych kompetencji, praca nie musi być związana z grafiką i fotografią. Liczymy na wasze wsparcie!

Kontakt:Fundacja Pokolenia


Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.