Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Godziny otwarcia:

GDAŃSK
poniedziałek 12:00 - 20:00

wtorek 12.00-18.00
środa 12:00-18:00
czwartek 12:00 - 18:00

Adres: ul. Gdyńskich Kosynierów 11

Telefon kontaktowy 512 949 109

Kalendarz wydarzeń
Pełny kalendarz >
Bezpłatne kursy języka polskiego
Bezpłatne kursy języka polskiego
Aktualności | Trójmiasto
Dodał: |

W minioną sobotę zostałem zaproszony na IX Pomorski Kongres Obywatelski. Swój artykuł chcę skoncentrować na dyskusji panelowej w ramach sesji tematycznej pt. „Migracje – co oznaczają dla Europy i Pomorza?”.

Całe spotkanie zostało nagrane i będzie dostępne dla zainteresowanych, dlatego nie będę relacjonował wszystkich wypowiedzi panelistów i publiczności, natomiast warto przytoczyć poszczególne konkluzje.

  1.  Bronisław Misztal (Ambasador RP w Portugalii) zwrócił uwagę na fakt, że migracja jest zjawiskiem naturalnym i wszechobecnym od zarania dziejów i jest powodowana przeróżnymi czynnikami – od kataklizmów, poprzez wojny, kończąc na imigracji ekonomicznej. W dzisiejszych czasach dotyka absolutnie każdy naród. To, co wyróżnia dzisiejszą migrację to rozległość tego zjawiska. Dziś, dzięki nowym technologiom rozwojowi cywilizacyjnemu skala procesów migracyjnych jest o wiele większa. Podkreślił również, że wielkie grupy ludności niosą ze sobą potencjał dla innych krajów, co ma odzwierciedlenie w historii.  

Dr Jacek Kołtan (Zastępca Dyrektora ds. naukowych, Europejskie Centrum Solidarności) skonkludował swoją wypowiedź myślą, iż pomimo tego, że dziś Europa stanowi swojego rodzaju etniczny monolit, nie będziemy w stanie utrzymać takiego stanu rzeczy chociażby ze względu na zachodzące procesy gospodarcze i polityczne, w skali lokalnej i globalnej. Pomimo braku gotowości Polaków do akceptacji „inności” zwrócił uwagę na potrzebę solidarności, z którą tak bardzo Polska się utożsamia. Jednak solidarności  w nowym wymiarze, nie tylko w wymiarze historycznym. Solidarności XXI wieku, która reaguje na problemy współczesnego świata i  którą możemy realnie się wykazać właśnie teraz – przy integracji z imigrantami.

  1. Maciej Duszczyk (Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski) zwrócił uwagę na gdański Model Integracji Imigrantów – jako wzorcowy model dla innych miast Polski, a także jako dowód na to, że Polska potrafi uczyć się na błędach innych krajów i czerpać od nich doświadczenie i wiedzę.

Piotr Olech (Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, Urząd Miasta Gdańska) przedstawił temat z praktycznego punktu widzenia. Ma bezpośredni kontakt z uchodźcami w Polsce i innych krajach europejskich, a także arabskich, w obozach dla uchodźców. Zna historię tych ludzi „od podszewki”.

Wskazał na wartości i szanse jakie niesie ze sobą migracja. Wartości płynące z potencjału samych imigrantów, ich doświadczenia, ale również w aspekcie społecznym – może wzbudzić w Polakach otwartość i solidarność wobec imigrantów, którzy bezsprzecznie potrzebują wsparcia i akceptacji lokalnego społeczeństwa. Podkreślił, iż różnice są wartością, nie przeszkodą i to, czy je wykorzystamy, czy zbudujemy wokół nich mur zależy tylko i wyłącznie od naszego nastawienia.

Joanna Witkowska (Dyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku) przedstawiła statystyki, wedle których już teraz sukcesywnie zmniejsza się liczba osób wchodzących na rynek pracy w Polsce. Jednocześnie, ze względów demograficznych następuje gwałtowny spadek ludności w wieku produkcyjnym. Efektem tych zjawisk będzie to, że już w 2035 roku będziemy potrzebować siły roboczej z zewnątrz. Konkluzją wypowiedzi Pani Dyrektor był nacisk na potrzebę stworzenia polityki migracyjnej w taki sposób, aby umożliwić imigrantom wejście na polski rynek pracy i wykorzystanie ich potencjału, który dla Polski będzie potrzebny w przyszłości.

Decydując się na udział w spotkaniu dotyczącym migracji miałem pełną świadomość tego, że spotkam się z negatywnymi opiniami na temat imigrantów – muzułmanów oraz wciąż powtarzającymi się stereotypami dotyczącymi muzułmanów.

Postanowiłem sobie, że skoro mój wygląd (ciemna karnacja) według większości gości, wskazuje na to, że jestem raczej jedynym muzułmaninem na sali, to moim obowiązkiem jest zapoznanie się z ich obawami i pytaniami i udzielenie im rzetelnej odpowiedzi na koniec.

Rozpoczęła się dyskusja…

Dlaczego większość imigrantów to młodzi mężczyźni i dlaczego mają telefony komórkowe?!

Z odpowiedzią przyszedł Pan z publiczności,  który przytoczył przykład zaczerpnięty z życia i doświadczenia: masowa migracja ludności z NRD do RFN pod koniec lat 80’, tzw. exodus  – większość stanowili mężczyźni. Drugim przykładem jest wrzesień 1939… przykłady można by mnożyć..

Moderator spotkania, Piotr Wołkowiński, ekspert międzynarodowy podzielił się swoim doświadczeniem i podał sytuację, gdy podczas stanu wojennego w Polsce, pewnego dnia jego biuro we Francji stał się skupiskiem polskich imigrantów – mężczyzn, którzy znaleźli się tam, by walczyć z niesprawiedliwością w Polsce.

Jak się okazało, z relacji gości jest o wiele więcej dowodów w historii potwierdzających fakt, że migracja jest trudna, to jest pewien rodzaj walki,  to jest wielkie ryzyko, które, ze względu na ochronę rodziny, w głównej mierze podejmują mężczyźni. Bez względu na narodowość, rasę, religię. Migracja z Syrii do Europy to długa i katorżnicza wędrówka, piesza, a także  przedostanie się przez morze – gdzie giną tysiące ludzi.  Czy racjonalnie myślący człowiek naraziłby na to swoją rodzinę, czy podjąłby to ryzyko sam?

Drugie pytanie – dlaczego ci młodzi migranci uciekają, zamiast zostać na miejscu i walczyć?

Odpowiedź publiczności: a może chcą po prostu żyć w miejscu, gdzie panuje pokój i nie chcą walczyć?

Dlaczego mają brać odpowiedzialność i narażać życie swoje i swoich rodzin z powodu błędnych i irracjonalnych decyzji politycznych przywódców swoich państw? Dlaczego mają przelewać krew w imię politycznych gierek i walki o wpływy, które toczą się poza nimi? Jak dziś zachowałby się zwykły Kowalski w obliczu tak wielkiej skali przemocy? Z jednej strony przemoc ze strony państwa skierowana w stronę obywateli (podobna sytuacja do 89’ w Polsce) , z drugiej strony ISIS i inne organizacje terrorystyczne również skierowane głównie w stronę zwykłych obywateli, w stronę muzułmanów, ludzi, którzy pragną, tak jak większość z nas, żyć w pokoju.

Padł komentarz, że przecież ci uchodźcy, którzy przybywają do Europy nie uciekają przed kataklizmami (jeden z powodów, na które powołał się prof. Misztal) lecz dlatego, że w ich kraju została sprowokowana wojna!  Została sprowokowana celowo i umyślnie! Nie mamy do czynienia z siłami natury, które są trudne do okiełznania, ale ze świadomymi działaniami pewnych ludzi. I pomimo całej złożoności problemu, powinniśmy zastanowić się nad genezą tej fali migracji i starać się pomóc w rozwiązaniu problemu od korzenia, o ile to możliwe.

Następna kwestia – przyjmiemy uchodźców, ale MUSZĄ w 100% dostosować się do europejskich wartości i do naszego stylu życia. I tu komentarz prof. Misztala, który ma ogromne doświadczenie zarówno zawodowe jak i życiowe – mamy XXI wiek, z doświadczenia i obserwacji -  nie można rozpatrywać kwestii migracji pod kątem „muszą”. Takie założenie jest z góry skazane na niepowodzenie. Ponieważ przymus rodzi bunt. Integracja to jest obopólna praca – inicjatywa ze strony migrantów i z naszej. Współpraca i odnalezienie swojego miejsca przy jednoczesnym poszanowaniu wartości innych. A polska konstytucja gwarantuje nam wolność wyznania.

Poza tym padło jedno zdanie z ust kilku osób – w znaczeniu słów – o jakie chrześcijańskie wartości walczymy? Skoro już dziś obserwujemy zanik wartości chrześcijańskich w Europie.

Nie zabrałem głosu w tej dyskusji. Nie było takiej potrzeby. Wszystko to, co chciałem wygłosić, zostało powiedziane. W doskonały sposób i z doskonałym polskim akcentem, przez samych Polaków.

Ogarnęło mnie uczucie szczęścia, że pośród publiczności znalazły się osoby, które rozumieją mnie doskonale i są w stanie przekazać nasze wspólne myśli dalej. 

Konkluzja była jedna i najważniejsza – zawsze należy pomagać człowiekowi w potrzebie. Bez względu na rasę, narodowość, religię. Wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy podobną naturę, podobne potrzeby i podobne wartości.

Bardzo pozytywnie oceniam Kongres.

Mohamed Atoun (lekarz, Palestyńczyk od 16 lat mieszkający w Polsce)

 

 

Skomentuj

Romowie w Gdańsku
Romowie w Gdańsku

Polecamy stronę nieformalnej grupy wsparcia Romów Rumuńskich w Gdańsku: Romowie w Gdańsku

Konsultacje doradcy zawodowego
Konsultacje doradcy zawodowego

Chcemy Was prosić o pomoc! Nasz wolontariusz EVS Anıl Gozoglu kończy w połowie sierpnia swój projekt. Kończy się także jego wiza na pobyt w Polsce. W związku z niepewną sytuacją polityczną w Turcji chciałby zostać w naszym kraju. Do tego niezbędne jest zatrudnienie. Szukamy intensywnie pracy, niestety na razie bez rezultatu. Anil jest zdeterminowany i gotowy na podjęcie pracy. Posiada doświadczenie w realizacji projektów europejskich, jest fotografem, grafikiem komputerowym, potrafi tworzyć i programować strony internetowe. Wyniki jego pracy możecie zobaczyć na stronie: anilgozoglu.com 
Jest gotowy na nabywanie nowych kompetencji, praca nie musi być związana z grafiką i fotografią. Liczymy na wasze wsparcie!

Kontakt:Fundacja Pokolenia


Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.