Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

The editors of InfoMigrator Tricity are:

Tomasz Nowicki – philosophy graduate; currently a PhD of the Faculty of Social Sciences University of Gdańsk working in the field of Pedagogy and Political Sciences. The author of “Badanie ku zmianie. Integracja i opró romskich rodzin wobec polityki wysiedleń (Pedagogika Społeczna2015 (R. XIV) | 1(55) | 207-243).” A scholar particularly concerned with animal studies, pop culture, economical migration and post-humanism. Cooperator of Immigrant Support Centre and Other Space Foundation. Editor of InfoMigrator Tricity. Member of a team responsible for the Model of Integration of Romani People in Gdansk. He’s been working with Romani diasporas in Gdansk since 2014.

Konrad Fertliński – Polish-English translator and the administrator of the English version of Info Migrator Website. Teacher and musician engaged in multiculturalism and human rights.

We are open for cooperation and people willing to help with the website are welcome to contact us via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.