Posted:Tomasz Nowicki|8 May 2015 | Friday | 11:57 GMT
Updated:Tomasz Nowicki|19 November 2015 | Thursday | 19:05 GMT

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII Trójmiasto) to inicjatywa skierowana do lokalnych imigrantów/imigrantek

Centrum prowadzi  działania na rzecz integracji oraz przeciwdziałania dyskryminacji, m.in.: informację prawną, wsparcie w kontaktach z urzędami i instytucjami miejskimi, kursy języka polskiego, doradztwo zawodowe i inne. Organizacja prowadzi politykę partycypacyjnego współtworzenia CWII ze swoimi klientami/klientkami. Wsparcie jest udzielane w języku polskim oraz  angielskim i rosyjskim. CWII jest członkiem Obywatelskiej Platformy Przeciwko Handlowi Ludźmi przy Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/anti-trafficking/, której celem jest zaangażowanie organizacji pozarządowych w różne aspekty przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi oraz reagowanie na jego przejawy. Pomoc w Centrum jest bezpłatna.

Do głównych założeń Centrum można zaliczyć:

– udzielanie szeroko rozumianego wsparcia imigrantom/imigrantkom,

– budowanie społeczności przyjmująco-migranckiej, platformy spotkań, integracji i współpracy,

– nawiązywanie współpracy z samorządami na rzecz integracji i budowania polityk migracyjnych.


Address ul. Miszewskiego 17 p. 103, 1 piętro,
Openingwtorek 10:00-18:00 środa 10:00-18:00 czwartek: 10:00-18:00
EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone1512-949-109
Urlhttp://cwii.org.pl/
CityGdańsk
Provincepomorskie
...