Posted:Tomasz Nowicki|26 May 2015 | Tuesday | 00:13 GMT
Updated:Tomasz Nowicki|19 November 2015 | Thursday | 19:04 GMT


Z pomocy może skorzystać każda osoba z problemem prawnym. Porady udzielane są bezpłatnie, a każdy możesz liczyć na poufność oraz anonimowość.

Celem Biura jest wspieranie i udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów, wyjaśnianie sformułowań prawnych, informowanie o możliwych drogach postępowania prawnego itp. Biuro zajmuje się tylko poradnictwem i pracujący w nim prawnicy nie mogą reprezentować przed sądami osób zgłaszających się z prośbą o pomoc.

Pomoc prawna udzielana jest w zakresie:

- tworzenia pism urzędowych,

- zrozumienia treści przepisów,

- informacji w zakresie innych organizacji, które pomogą rozwiązać dany problem,

- stworzenia planu działania w celu rozwiązania problemu prawnego.

Biuro zatrudnia także psychologa i pedagoga, który udziela wsparcia psychologicznego.


Address ul. Traugutta 2 81-388 Gdynia
Openingponiedziałek, wtorek, środa godz. 12:00 – 20:00 czwartek godz. 8:00 – 16:00 piątek - biuro nieczynne dla klientów
EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone1+ 48 (58) 661 31 56
Urlhttp://www.ovum.org.pl/
CityGdynia
Provincepomorskie
...

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.