Immigrant Support Center

Opening hours:

GDAŃSK
Tuesday 10:00-18:00
Wednesday 10:00-18:00
Thursday: 10:00-18:00

Address: 17 Miszewskiego St, Apt. 103

Tel. 512 949 109

News | Trójmiasto
Posted: |

Government’s programme 500 + may include foreigners living and working in Poland. Thus, they must meet all standard requirements concerning their stay.

Careerinpoland.com provided a couple of useful information concerning these benefits for foreigners: “Another interesting aspect of the project is the inclusion of foreign citizens who live and work in Poland. Those whose stay is legally confirmed and who have children also living in the country, may easily apply for the benefit on the same conditions that apply to Polish families. The benefit will not be granted to a family which is already supported by an allowance system of another EU country. This condition applies also to Polish families living abroad and receiving financial support from a different country’s government.”

“When it comes to non-EU citizens, they again may apply for the benefit as long as they fulfill all the standard conditions and are staying with their children in Poland pursuant to a temporary or permanent residence card, and hold a valid work permit or the EU Blue Card.”

“The new law is set to come into force April 1st this year. Parents can already start filling in application forms (download here) either via the Internet or in a relevant municipal office.”

Source of information: careersinpoland.com 

Comment

Roma in Gdańsk
Roma in Gdańsk

We invite to the webiste of informal Romanian Roma support group in Gdańsk: Romowie w Gdańsku

Free polish course
Free polish course

News
Archive

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.