Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

In this section you will find a list of organizations providing legal aid:

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

ul. Miszewskiego 17 p. 103, 1 piętro, woj. pomorskie
http://cwii.org.pl/
wtorek 10:00-18:00

środa 10:00-18:00

czwartek: 10:00-18:00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 512-949-109
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII Trójmiasto) to inicjatywa skierowana do lokalnych imigrantów/imigrantek
Read more >Show details >

Centrum prowadzi  działania na rzecz integracji oraz przeciwdziałania dyskryminacji, m.in.: informację prawną, wsparcie w kontaktach z urzędami i instytucjami miejskimi, kursy języka polskiego, doradztwo zawodowe i inne. Organizacja prowadzi politykę partycypacyjnego współtworzenia CWII ze swoimi klientami/klientkami. Wsparcie jest udzielane w języku polskim oraz  angielskim i rosyjskim. CWII jest członkiem Obywatelskiej Platformy Przeciwko Handlowi Ludźmi przy Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/anti-trafficking/, której celem jest zaangażowanie organizacji pozarządowych w różne aspekty przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi oraz reagowanie na jego przejawy. Pomoc w Centrum jest bezpłatna.

Do głównych założeń Centrum można zaliczyć:

– udzielanie szeroko rozumianego wsparcia imigrantom/imigrantkom,

– budowanie społeczności przyjmująco-migranckiej, platformy spotkań, integracji i współpracy,

– nawiązywanie współpracy z samorządami na rzecz integracji i budowania polityk migracyjnych.

Biuro Porad Obywatelskich w Gdyni, prowadzone przez Stowarzyszenie OVUM

ul. Traugutta 2
81-388 Gdyniawoj. pomorskie
http://www.ovum.org.pl/
poniedziałek, wtorek, środa godz. 12:00 – 20:00

czwartek godz. 8:00 – 16:00

piątek - biuro nieczynne dla klientów
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. + 48 (58) 661 31 56
Read more >Show details >

Z pomocy może skorzystać każda osoba z problemem prawnym. Porady udzielane są bezpłatnie, a każdy możesz liczyć na poufność oraz anonimowość.

Celem Biura jest wspieranie i udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów, wyjaśnianie sformułowań prawnych, informowanie o możliwych drogach postępowania prawnego itp. Biuro zajmuje się tylko poradnictwem i pracujący w nim prawnicy nie mogą reprezentować przed sądami osób zgłaszających się z prośbą o pomoc.

Pomoc prawna udzielana jest w zakresie:

- tworzenia pism urzędowych,

- zrozumienia treści przepisów,

- informacji w zakresie innych organizacji, które pomogą rozwiązać dany problem,

- stworzenia planu działania w celu rozwiązania problemu prawnego.

Biuro zatrudnia także psychologa i pedagoga, który udziela wsparcia psychologicznego.

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.