Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

In this section you will find a list of organizations providing legal aid:

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

ul. Miszewskiego 17 p. 103, 1 piętro, woj. pomorskie
http://cwii.org.pl/
wtorek 10:00-18:00

środa 10:00-18:00

czwartek: 10:00-18:00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 512-949-109
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII Trójmiasto) to inicjatywa skierowana do lokalnych imigrantów/imigrantek
Read more >Show details >

Centrum prowadzi  działania na rzecz integracji oraz przeciwdziałania dyskryminacji, m.in.: informację prawną, wsparcie w kontaktach z urzędami i instytucjami miejskimi, kursy języka polskiego, doradztwo zawodowe i inne. Organizacja prowadzi politykę partycypacyjnego współtworzenia CWII ze swoimi klientami/klientkami. Wsparcie jest udzielane w języku polskim oraz  angielskim i rosyjskim. CWII jest członkiem Obywatelskiej Platformy Przeciwko Handlowi Ludźmi przy Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/anti-trafficking/, której celem jest zaangażowanie organizacji pozarządowych w różne aspekty przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi oraz reagowanie na jego przejawy. Pomoc w Centrum jest bezpłatna.

Do głównych założeń Centrum można zaliczyć:

– udzielanie szeroko rozumianego wsparcia imigrantom/imigrantkom,

– budowanie społeczności przyjmująco-migranckiej, platformy spotkań, integracji i współpracy,

– nawiązywanie współpracy z samorządami na rzecz integracji i budowania polityk migracyjnych.

Biuro Porad Obywatelskich w Gdyni, prowadzone przez Stowarzyszenie OVUM

ul. Traugutta 2
81-388 Gdyniawoj. pomorskie
http://www.ovum.org.pl/
poniedziałek, wtorek, środa godz. 12:00 – 20:00

czwartek godz. 8:00 – 16:00

piątek - biuro nieczynne dla klientów
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. + 48 (58) 661 31 56
Read more >Show details >

Z pomocy może skorzystać każda osoba z problemem prawnym. Porady udzielane są bezpłatnie, a każdy możesz liczyć na poufność oraz anonimowość.

Celem Biura jest wspieranie i udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów, wyjaśnianie sformułowań prawnych, informowanie o możliwych drogach postępowania prawnego itp. Biuro zajmuje się tylko poradnictwem i pracujący w nim prawnicy nie mogą reprezentować przed sądami osób zgłaszających się z prośbą o pomoc.

Pomoc prawna udzielana jest w zakresie:

- tworzenia pism urzędowych,

- zrozumienia treści przepisów,

- informacji w zakresie innych organizacji, które pomogą rozwiązać dany problem,

- stworzenia planu działania w celu rozwiązania problemu prawnego.

Biuro zatrudnia także psychologa i pedagoga, który udziela wsparcia psychologicznego.