Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Legalization of a stay

In this section you will find necessary information concerning legalization of your stay in Tricity.

All matters concerning legalising your stay are dealt with in the Pomeranian Voivodeship Office in Gdansk (Pomorski Urząd Wojewódzki) – Department for Citizenship and Foreigners’ Affairs (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców), ul. Okopowa 21/27, 80- 810 Gdansk.

In the brochure of the Migration Forum you will find detailed description of the conditions: legalising your stay

Registration

In Poland you need registration to legalise your stay. This obligation should be fulfilled if you are staying in Poland for more than 3 months.

Obtaining PESEL (personal identification number)

Universal Electronic System for Registration of the Population number (PESEL) is conferred in order to identify the population in Poland. You will obtain PESEL after you register for a period longer than 3 months.

If you want to register in Gdansk, the website of the Municipal Office in Gdansk will provide you with all necessary information concerning conditions of registration.

If you want to register in Sopot, all formalities will be dealt with in the Municipal Office in Sopot,ul. Kosciuszki 25/27, 81-704 Sopot (room 11B "Ewidencja ludności, meldunki” – “Population register, registrations,” tel. +48 58 5213 706).

If you want to register in Gdynia, you will find information concerning conditions of registration on the website of the Municipal Office in Gdynia. 

Permanent residence

You will obtain the right to apply for the permanent residence in Poland only after a few years of staying in Poland. The required duration of stay depends on the legal status of a foreigner. In this brochure you will find detailed information: permanent residence.  

Legalizing your stay

You will legalise your stay in the Pomeranian Voivodeship Office in Gdansk (Pomorski Urząd Wojewódzki) – Department for Citizenship and Foreigners’ Affairs (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców), ul. Okopowa 21/27, 80- 810 Gdansk

In the brochure of the Migration Forum you will find detailed description of the conditions: legalising your stay  

Registration
If you decided to live in Tricity and you would like to legalise your stay in Poland, you have to register, either permanently or temporarily. This obligation has to be fulfilled if you are staying in Poland for more than 3 months.

Obtaining PESEL (personal identification number)
Universal Electronic System for Registration of the Population number (PESEL) is conferred for the purposes of identification. You will obtain PESEL automatically within 10 days, after you register for a period longer than 3 months.
You will obtain registration and PESEL in:

 1. Wydział Spraw Obywatelskich (Department for Civil Affairs), the Municipal Office in Gdańsk, 80-803 Gdańsk, NoweOgrody 8/12.
 2. Wydział Spraw Obywatelskich (Department for Civil Affairs), the Municipal Office in Sopot, 81-704 Sopot, Tadeusza Kościuszki 25/27 (room 11 D-E).
 3. Wydział Spraw Obywatelskich (Department for Civil Affairs), the Municipal Office inGdynia, 81-382 Gdynia, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 52/54 (room: 223).

 
Temporary residence

A temporary residence permit is issued for the period of from 3 months to 3 years. If you want to obtain the temporary residence permit, you should apply to the Pomeranian Voivodeship Office in Gdansk. While applying, you have to give your fingerprints and demonstrate the need for your stay in Poland for a period longer than 3 months.

Polish law allows for the following types of the temporary residence permits:

 • Temporary residence and work permit
 • Temporary residence permit in order to carry out highly qualified employment (the EU Blue Card)
 • Temporary residence permit for a foreigner working for foreign employers, delegated to the Republic of Poland
 • Temporary residence permit in order to conduct business activity
 • Temporary residence permit in order to study
 • Temporary residence permit in order to carry out scientific research
 • The permit is provided for spouses and children under age of Polish citizens’ spouses, who have: the right of permanent residence or permanent resident status in the EU, refugee status, subsidiary protection or authorisation to stay for humanitarian reasons, temporary residence permit for at least 2 years when the last permit was issued for at least 1 year, temporary residence permit in order to carry out scientific research, the EU Blue Card (temporary residence permit in order to carry out highly qualified employment).
 • Short-term residence permit
  In exceptional situations, it is possible to apply for a short-term residence permit due to the circumstances requiring a short stay in Poland. The permit can be issued for up to 6 months.

 

Refugee status

Refugee status is granted to people who risk persecution for the reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership of a particular social group.

 

 

 

Town Hall of Sopot

25/27 Tadeusza Kościuszki St
woj. pomorskie
Monday 10.00 – 18.00
Tuesday-Thursday 8.00 – 16.00
Friday 7.30 – 15.30
Tel. 58 521-37-50
Tel. 58 521-37-51

Town Hall of Gdynia

52/54 marsz. Józefa Piłsudskiego Ave.
woj. pomorskie
Monday-Friday 7.00 – 17.00
Citizens' service Monday-Friday 7.00 - 18.00, Saturday 8.00 - 14.00
Tel. 58 668-80-00
Fax 58 620-97-98

Town Hall of Gdansk

8/12 Nowe Ogrody St
woj. pomorskie
Monday-Tuesday 8.00 - 16.00
Wednesday 8.00 - 17.00
Thursday 8.00 - 16.00
Friday 8.00 - 15.00
Tel. 58 323-60-00
Tel. 58 323-60-68
Fax 58 302-39-41

Pomeranian Voivodeship Office in Gdansk

21/27 Okopowa St
woj. pomorskie
http://www.gdansk.uw.gov.pl/en/
Monday 9.00-14.00
Tuesday 11.00-18.00
Wednesday 9.00-14.00
Thursday 9.00-14.00
Friday 9.00-14.00
Tel. tel. 58 30 77 427 fax 58 30 77 214
Fax fax 58 30 77 214
Read more >Show details >
Secretary Office of the Department of Foreigners: tel. 58 30 77 427 fax 58 30 77 214
Automatic telephone information: tel. 58 30 77 559
Legalization of a stay: tel. 58 30 77 427
Legalization of employment: tel. 58 30 77 466 tel. 58 30 77 603

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.