Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Addresses of offices and institutions.

Voivodeship Labour Office in Gdansk

30 Podwale Przedmiejskie St
woj. pomorskie
Monday-Friday: 7.30-15.30
Tel. 58 326-18-01
Tel. 58 326-18-42

Town Hall of Sopot

25/27 Tadeusza Kościuszki St
woj. pomorskie
Monday 10.00 – 18.00
Tuesday-Thursday 8.00 – 16.00
Friday 7.30 – 15.30
Tel. 58 521-37-50
Tel. 58 521-37-51

Town Hall of Gdynia

52/54 marsz. Józefa Piłsudskiego Ave.
woj. pomorskie
Monday-Friday 7.00 – 17.00
Citizens' service Monday-Friday 7.00 - 18.00, Saturday 8.00 - 14.00
Tel. 58 668-80-00
Fax 58 620-97-98

Town Hall of Gdansk

8/12 Nowe Ogrody St
woj. pomorskie
Monday-Tuesday 8.00 - 16.00
Wednesday 8.00 - 17.00
Thursday 8.00 - 16.00
Friday 8.00 - 15.00
Tel. 58 323-60-00
Tel. 58 323-60-68
Fax 58 302-39-41

Registy Office in Sopot

25/27 Tadeusza Kościuszki (Apt. 2)
woj. pomorskie
Monday 10.00 – 18.00
Tuesday-Tursday 8.00 – 16.00
Friday 7.30 – 15.30
Tel. 58 521-36-91
Tel. 58 521-36-92

Registry Office in Gdynia

52/54 marsz. Jozefa Pilsudskiego Ave. (Apt.18a) woj. pomorskie
Monday-Friday 8.00 - 16.00
Tel. 58 668-81-10
Tel. 58 668-81-14

Registry Office in Gdansk

8/12 Nowe Ogrody St (Apt. 135)
woj. pomorskie
Monday-Tuesday 8.00 – 16.00
Wednesday 8.00 – 17.00
Thursday 8.00 – 16.00
Friday 8.00 – 15.00
Tel. 58 323-61-35
Tel. 58 323-61-36
Fax 58 323-61-95

Pomeranian Voivodeship Office in Gdansk

21/27 Okopowa St
woj. pomorskie
http://www.gdansk.uw.gov.pl/en/
Monday 9.00-14.00
Tuesday 11.00-18.00
Wednesday 9.00-14.00
Thursday 9.00-14.00
Friday 9.00-14.00
Tel. tel. 58 30 77 427 fax 58 30 77 214
Fax fax 58 30 77 214
Read more >Show details >
Secretary Office of the Department of Foreigners: tel. 58 30 77 427 fax 58 30 77 214
Automatic telephone information: tel. 58 30 77 559
Legalization of a stay: tel. 58 30 77 427
Legalization of employment: tel. 58 30 77 466 tel. 58 30 77 603

District Labour Office in Gdynia

8 Hugona Kołłataja St
woj. pomorskie
Monday-Friday: 8.00 - 15.00
Elctronic registration system provides number on certain hours:
8.00-12.00 general registration
8. 00-14.45 employment agency
President office hours: Wednesdays 9.00 - 11.00
Tel. 58 620-49-54
Tel. 58 621-11-61

District Labour Office in Gdansk

9 3 Maja St
woj. pomorskie
Monday-Friday 7.30-15.30
Customers' service: 8.00 - 14.00.
Presiden offiec hours on Wednesdays: 10.00-13.00
Tel. 58 732-52-00
Tel. 58 732-53-09

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.