Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

How to Make Emergency Calls?

Calling 112 (emergency number), 997 (Police) is FREE OF CHARGE, you can use any telephone, even without subscription.

You may call 112 in case of:

- a seizure (in Poland, only the Police officers and border guards may check your identity)

- other emergency situations like road accidents, violence acts, thefts etc.

What is "112"?

Emergency number “112” is a single European emergency call number for both fixed-line and mobile phones.

The single European emergency call number “112” was established by the Council Decision of 29 July 1991 and further regulated by the Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive).

Calling the “112” emergency number is free of charge.
The “112” number can also be called from a phone without a SIM card.
All calls to “112” in Poland will ultimately be answered by operators from the emergency communication centres.

Emergency numbers 997 (Police), 998 (State Fire Service) and 999 (emergency medical services) are working alongside “112” in Poland since Polish citizens are accustomed to using those numbers, to ensure their comfort and due to specificity of some emergency calls.

Remember:

· If possible, a call to the “112” number operator should be made by a person located directly on the spot or by a witness of the given incident;

· After dialing “112” wait patiently until the operator answers, do not hang up until the call has been answered (the call is free of charge so it does not generate any cost for the caller);

· Briefly describe the incident or the situation you have witnessed so that the operator of the emergency communication centre could call the relevant services, give your first name and surname;

· Give your current location/address where the incident or the situation took place; if possible, describe the fastest access road to the site of the incident;

· Provide additional information in reply to the questions asked by the operator;

· Follow the orders/instructions of the operator;

· Do not hang up until the operator explicitly tells you to do so, due to the need to provide the most important information about the incident;

· If the situation suddenly changes or gets worse, notify the "112" operator immediately;

· Try not to use the phone from which you called in case the operator tries to contact you again to verify the information or to provide other additional information.

(Information from the 112 emergency number website)

Source and ore information: www.112.gov.pl

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka

ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańskwoj. pomorskie
https://www.pomorska.policja.gov.pl/
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. +48 (58) 321 47 02
Read more >Show details >

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka Zdzisław Huzar 

Wybrane zadania realizowane przez Pełnomocnika KWP w Gdańsku ds. Ochrony 
Praw Człowieka:

-  Działania edukacyjne:  prowadzenie szkoleń z zakresu  praw człowieka, etyki zawodowej, 
problematyki antydyskryminacyjnej oraz przeciwdziałania i zwalczania 
przestępstw z nienawiści.

- Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi 
się ochroną praw człowieka.

- Współpraca przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych na 
terenie woj. pomorskiego.

- Przyjmowanie korespondencji oraz spotkania z osobami, które są 
ofiarami mowy nienawiści lub chcą zgłosić o przestępstwie motywowanym 
nienawiścią z różnych przyczyn (rasizm, antysemityzm, homofobia i inne).

- Pełnomocnik, każdemu kto się do niego zgłosi, udzieli informacji na 
temat różnych zachowań, które wyczerpują znamiona przestępstwa motywowanego 
nienawiścią z jednej z wielu przyczyn, m. in. z powodu bycia cudzoziemcem 
mieszkającym lub przebywającym na terenie naszego województwa.

 

Centrum Interwencji Kryzysowej

pl. Księdza Prałata Gustkowicza 13, 80-543 Gdańsk - Nowy Portwoj. pomorskie
CIK jest czynne całą dobę przez siedem dni w tygodniu
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (58) 511 01 21
Tel. (58) 511 01 22
Read more >Show details >

Centrum Interwencji Kryzysowej ma za zadanie przeciwdziałać przemocy. Ośrodek jest czynny przez całą dobę, na miejscu znajduje się ambulatorium psychologiczne i hostel, który jest tymczasowym miejscem pobytu i oferuje wsparcie psychologiczne. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest dłuższy pobyt w hotelu – wtedy decyzję o schronieniu podejmują pracownicy ośrodka.

Do CIK mogą trafić osoby, które:

- doświadczają przemocy i oczekują wsparcia psychologicznego i prawnego,

- są ofiarami przemocy przeciw życiu i zdrowiu,

- znalazły się w sytuacji kryzysu emocjonalnego,

- znajdują się w sytuacji kryzysu rodzinnego,

- mają problem z instytucjami, będący skutkiem nagłych zdarzeń (przeżyły nielegalną eksmisję itp.).

Jeżeli znajdujesz się w sytuacji kryzysowej, możesz nawiązać kontakt z CIK.

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.