Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Po Trójmieście najlepiej poruszać się Szybką Koleją Miejską (SKM), która łączy całą aglomerację. Podróżowanie samochodem w odbywa się zasadniczo dwoma arteriami położonymi równolegle do pasa nadmorskiego, wzdłuż których usytuowane są Gdańsk, Sopot i Gdynia. Pierwsza, patrząc od Gdańska, zaczyna się od alei Zwycięstwa, alei Grunwaldzkiej, przechodzi w Sopocie w aleję Niepodległości, następnie w aleję Zwycięstwa, a w Gdyni – w ulicę Władysława IV. Drugą drogą jest trójmiejska obwodnica, o statusie drogi szybkiego ruchu, przebiegająca w kierunku północ–południe między Gdynią a Pruszczem Gdańskim. Poruszanie się samochodem z powodu istnienia tylko tych dwóch tras jest utrudnione, bo miasto często bywa zakorkowane, dlatego optymalnym środkiem transportu jest rower. Przy tej opcji Gdańsk wypada najlepiej w całej Polsce ze swoją siecią ścieżek rowerowych.

Komunikacja miejska działa sprawnie i podróżując tramwajami, autobusami czy też kolejką, można dojechać do każdej z dzielnic Trójmiasta.

Najlepszym źródłem informacji na temat dostępnych form komunikacji w Trójmieście jest strona komunikacja.trójmiasto.pl.

Bilet metropolitalny, uprawniający do poruszania się po całym Trójmieście, najprościej kupić  poprzez stronę Miejskiego Związku Komunikacyjnego.

W Trójmieście dostępne są bilety jednorazowe na jeden przejazd, bilety czasowe oraz bilety okresowe. Bilet czasowy umożliwia przesiadanie się między poszczególnymi środkami komunikacji tego samego przewoźnika.

W Gdańsku możemy przemieszczać się autobusami i tramwajami. Bilety kupione od przewoźnika ZTM pozwalają na poruszanie się po Gdańsku i w wybranych liniach w Sopocie. Informacje o przysługujących ulgach i taryfie znajdziesz tutaj.

W Sopocie do dyspozycji są autobusy skomunikowane z Gdańskiem i Gdynią. Na początku, wsiadając w Sopocie do autobusu, może być ciężko zorientować się, z usług którego przewoźnika korzystamy. Przewoźnicy doszli do porozumienia i na terenie Sopotu można korzystać z dowolnego autobusu, w gdańskich autobusach są tolerowane gdyńskie bilety, a w gdyńskich – gdańskie, ale dotyczy to tylko biletów jednorazowych i 24-godzinnych. 

Także w Gdyni do dyspozycji mamy tylko autobusy. Bilety zakupione u przewoźnika ZKM pozwolą na przemieszczanie się po Gdyni i dotarcie do Sopotu. Informacje o przysługujących ulgach i taryfie znajdziesz tutaj.

UWAGA: bilety ZTM oraz bilety ZKM nie upoważniają do poruszania się kolejką.

UWAGA: Gdynia i Gdańsk mają osobnych przewoźników, tak więc bilety na tramwaj czy też autobus kupione w Gdańsku nie pozwalają na poruszanie się w Gdyni i na odwrót.

Jedyną formą transportu miejskiego łącząca Gdynię, Sopot i Gdańsk jest Szybka Kolej Miejska. Informacje dotyczące taryfy, dostępnych ulg oraz rozkładu jazdy znajdziesz pod tym adresem.

Podczas planowania podróży po Trójmieście polecamy skorzystać ze strony internetowej trojmiasto.jakdojade.pl. Strona ta ma możliwość ustalenia czasu podróży oraz propozycji połączeń do miejsca docelowego. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę miejsce, z którego wyruszasz, oraz punkt docelowy.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.