Dodał:Tomasz Nowicki|24 maja 2015 | niedziela | g. 21:54
Aktualizacja:Tomasz Nowicki|9 listopada 2015 | poniedziałek | g. 14:45

Jeśli przebywasz w Sopocie i potrzebujesz wsparcia w postaci pomocy socjalnej lub informacji czy masz do niej prawo i gdzie możesz ją uzyskać udaj się bądź skontaktuj z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Jeśli przebywasz w Sopocie i potrzebujesz wsparcia w postaci pomocy socjalnej lub informacji czy masz do niej prawo i gdzie możesz ją uzyskać udaj się bądź skontaktuj z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Maciej Krystian Azarewicz zajmuje się pomocą wynikającą z ustawy o pomocy społecznej jak i wyłączną pracą socjalną dla cudzoziemców zamieszkałych, przebywających na terenie gminy Sopot.

Kontakt: Maciej Krystian Azarewicz Al. Niepodległości 759a, pokój 0-12, parter, Sopot; Telefon 058 551 40 54


Adres Al. Niepodległości 759a, pokój 0-12, parter, ;
Godziny otwarciaponiedziałek 13.00-15.00 wtorek 8.00-10.00 środa 8.00-10.00 czwartek 8.00-10.00 piątek 8.00-10.00
Telefon 1058 551 40 54
Strona internetowahttp://www.mopssopot.pl/
MiastoSopot

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.