Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 1

W tym dziale znajdziesz informacje na temat miejsc, w których możesz zgłosić przejawy dyskryminacji, mowy nienawiści i innych przestępstw. Z kolei pod tym linkiem znajdziesz informację o tym jak należy postąpic w sytuacji przestępstw na tle rasowym.

W Polsce zatrzymać cię może tylko Policja i Straż Graniczna. Osoba zatrzymująca musi wylegitymować się (pokazać odznakę, legitymację).

Ochroniarz bez licencji nie ma prawa cię wylegitymować ani przeszukać, nie może też zastosować środków przymusu bezpośredniego (czyli np. fizycznie lub za pomocą środków chemicznych cię obezwładnić, użyć psów lub koni służbowych).

Polskie prawo daje w uzasadnionym przypadku możliwość zastosowania siły, ale tylko licencjonowanym ochroniarzom. Zgodnie z rozporządzeniem z 1998 roku mogą oni używać "środków przymusu bezpośredniego" tylko wtedy, gdy ktoś będzie próbował uciec z miejsca przestępstwa (podkreślmy! MIEJSCA PRZESTĘPSTWA) lub gdy ktoś ochronę zaatakuje. Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (2013 r.) precyzuje też dokładnie w jakich okolicznościach ochroniarz może użyć siły. Zakazane jest używanie siły fizycznej, gdy podejrzany jest skrępowany. Nie wolno pod żadnym pozorem uderzyć kobiety w wyraźnej ciąży, dziecka poniżej 13. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej. Jeśli takie osoby łamią prawo, licencjonowany ochroniarz może je jedynie obezwładnić. Przepis nie dotyczy jednak sytuacji, w której te osoby zagrażają życiu lub zdrowiu innych ludzi.

Telefony alarmowe

W sytuacji zagrożenia: życia, zdrowia i mienia masz prawo wezwać pomoc. Z telefonu komórkowego dzwonisz pod numer 112 i czekasz na połaczenie, następnie operator przekieruje Cię do opowiednich służb. W przypadku jeśli twój telefon nie działa poproś o pomoc kogoś w najbliższym otoczeniu. Linia 112 jest bezpłatna. Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto numer 112 można wybrać w telefonie bez karty SIM.

Ponadto możesz połączyć się przez telefon bezpośrednio z odpowiednimi służbami:

999: Pogotowie 
998: Straż Pożarna 
997: Policja 
994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne 
993: Pogotowie Ciepłownicze 
992: Pogotowie Gazowe 
991: Pogotowie Energetyczne 
988: Telefon Zaufania 
986: Straż miejska 
981: Pomoc drogowa

O tym, jak prawidłowo zgłaszać zdarzenie dzwoniąc pod numer 112 możesz przeczytać na stronie, która jest dostępna po polsku [PL], angielsku [EN], rosyjsku [RU], ukraińsku [UA], francusku [FR] i niemiecku [DE].

Niebieska linia!

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "Niebieska Linia" 801-12-00-02 działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00.

Opłata za połączenie - opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą

Dzwoniąc pod nr 801-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

W każdy poniedziałek od godziny 18.00 do 22.00 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (pod numerem infolinii 801 120-002) prowadzone są konsultacje w języku angielskim a w każdy wtorek od godziny 18.00 o 22.00 – w języku rosyjskim. Dzwoniąc pod numer infolinii można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Opłata za połączenie- opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą.

Zapamiętaj! 

• po wybraniu numeru „112” należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
• krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby, podać swoje imię i nazwisko,
• wskazać miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
• udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,
• wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
• nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
• jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru „112”,
• należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

Opracowano na podstawie: http://www.wroclaw.info-migrator.pl/aktualnosci-wr/1062-2016/2586-zasady-bezpieczenstwa-dla-imigrantow, http://www.112.gov.pl/112/ 

Ponadto pod tymi linkami znajdziesz informacje dotyczące:

- Przestępstw na tle rasowym,

- Zagrożeń w mieście i nie tylko.

 

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka

ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańskwoj. pomorskie
https://www.pomorska.policja.gov.pl/
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 (58) 321 47 02
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka Zdzisław Huzar 

Wybrane zadania realizowane przez Pełnomocnika KWP w Gdańsku ds. Ochrony 
Praw Człowieka:

-  Działania edukacyjne:  prowadzenie szkoleń z zakresu  praw człowieka, etyki zawodowej, 
problematyki antydyskryminacyjnej oraz przeciwdziałania i zwalczania 
przestępstw z nienawiści.

- Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi 
się ochroną praw człowieka.

- Współpraca przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych na 
terenie woj. pomorskiego.

- Przyjmowanie korespondencji oraz spotkania z osobami, które są 
ofiarami mowy nienawiści lub chcą zgłosić o przestępstwie motywowanym 
nienawiścią z różnych przyczyn (rasizm, antysemityzm, homofobia i inne).

- Pełnomocnik, każdemu kto się do niego zgłosi, udzieli informacji na 
temat różnych zachowań, które wyczerpują znamiona przestępstwa motywowanego 
nienawiścią z jednej z wielu przyczyn, m. in. z powodu bycia cudzoziemcem 
mieszkającym lub przebywającym na terenie naszego województwa.

 

Centrum Interwencji Kryzysowej

pl. Księdza Prałata Gustkowicza 13, 80-543 Gdańsk - Nowy Portwoj. pomorskie
CIK jest czynne całą dobę przez siedem dni w tygodniu
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (58) 511 01 21
tel. (58) 511 01 22
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Centrum Interwencji Kryzysowej ma za zadanie przeciwdziałać przemocy. Ośrodek jest czynny przez całą dobę, na miejscu znajduje się ambulatorium psychologiczne i hostel, który jest tymczasowym miejscem pobytu i oferuje wsparcie psychologiczne. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest dłuższy pobyt w hotelu – wtedy decyzję o schronieniu podejmują pracownicy ośrodka.

Do CIK mogą trafić osoby, które:

- doświadczają przemocy i oczekują wsparcia psychologicznego i prawnego,

- są ofiarami przemocy przeciw życiu i zdrowiu,

- znalazły się w sytuacji kryzysu emocjonalnego,

- znajdują się w sytuacji kryzysu rodzinnego,

- mają problem z instytucjami, będący skutkiem nagłych zdarzeń (przeżyły nielegalną eksmisję itp.).

Jeżeli znajdujesz się w sytuacji kryzysowej, możesz nawiązać kontakt z CIK.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.