Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

System zdrowotny w Polsce został skonstruowany w oparciu o ubezpieczenia. Warunkiem uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Instytucją odpowiadającą za zapewnienie opieki zdrowotnej jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). W Polsce wygląda to tak, że jeśli pracujesz legalnie i masz ubezpieczenie zdrowotne, to duża część usług i wizyt u lekarzy mających kontrakty z NFZ jest refundowana. Niemniej koszty zakupu leków są refundowane tylko częściowo i dotyczy to tylko wybranych lekarstw, pozostałe można nabyć z receptą bez zniżek. Jeśli masz ubezpieczenie zdrowotne, uzyskujesz bezpłatny dostęp do badań diagnostycznych, operacji, zabiegów oraz wizyt lekarskich.

Polska opieka zdrowotna nie uwzględnia szczególnych potrzeb imigrantów i jeżeli nie znasz języka polskiego, możesz mieć problem z porozumieniem się z lekarzami. W takiej sytuacji warto poszukać kogoś, kto pójdzie z tobą na wizytę, albo znaleźć lekarza znającego twój język.

Idąc do lekarza, należy pamiętać o zabraniu ze sobą całej dokumentacji medycznej. Jako cudzoziemiec prawdopodobnie nie będziesz miał w polskiej bazie danych historii chorób i badań, które przeszedłeś. W polskim systemie obowiązuje hierarchia etapów uzyskiwania dostępu do usług medycznych. Kiedy potrzebujesz specjalistycznego badania, najpierw musisz udać się po skierowanie do lekarza pierwszego kontaktu (lekarza rodzinnego). Specjalistyczne badania są wykonywane przez okulistę, onkologa, ginekologa, dermatologa, wenerologa i psychiatrę.

W sytuacjach nagłych, takich jak: wypadki, rany, złamania, utrata przytomności, pomoc można uzyskać poprzez zgłoszenie się do pogotowia ratunkowego pod numerami telefonów 112 lub 999. W sytuacji nagłej lekarz nie ma prawa odmówić pomocy i nawet jeśli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego, jednostka pogotowia powinna udzielić pomocy.

W przypadkach, kiedy stan zdrowia nie wymaga interwencji pogotowia, a sytuacja nie pozwala na skorzystanie ze zwykłej przychodni lekarskiej, możesz zgłosić się do przychodni pomocy doraźnej.

Pod tym adresem znajdziesz adresy dyżurujących w nagłych przypadkach przychodni: Przychodnie dyżurujące

Tutaj znajdziesz adres aptek całodobowych: Apteki całodobowe

Poniżej lista stron pomocnych w zorientowaniu się w systemie polskiej służbie zdrowia:

Healthcare

Ubezpieczenie zdrowotne

Przydatna strona z adresami do różnych specjalistów dostępnych w Trójmieście: Zdrowie i Medycyna 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.